ตำแหน่งงาน

ประเภทงาน : งานขาย/ขายร้านค้า/ขายโครงการ

ลักษณะงาน :

 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา,ร้านค้า, เจ้าของโครงการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ แบ่งเป็นจังหวัด/ ภูมิภาค สำหรับผู้แทนขายร้านค้า 
 • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
 • ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกช่องทาง
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมการประมูลและให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้บริหารต้องการสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องโปรโมชั่น สำหรับผู้แทนขายร้านค้า
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และทำรายงานการขายให้ทางผู้บริหาร
 • ปิดการขายให้ได้ตามที่บริษัทคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้  
คุณสมบัติ:
 
 • เพศชาย / หญิง บุคคลิกดี อายุไม่เกิน 33ปี 
 • สามารถทำงานในภาวะกดดัน และมีการกำหนดยอดขายที่ชัดเจนได้
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย1- 2 ปี ในการขายสินค้าเข้าร้านค้า หรือโครงการก่อสร้าง
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรงในการขายวัสดุก่อสร้างและสินค้าที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน ใฝ่หาความรู้ พัฒนาได้ และไว้วางใจได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะผู้นำ และมัมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
จำนวนรับ: 1 อัตรา พนักงานประจำ
 
สวัสดิการ:    นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ
 • ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมรถ
 • เบี้ยเลี้ยงประจำต่างจังหวัด
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • และสวัสดิการอื่นๆตามบริษัทกำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-Mail: recruit@toagroup.com,chanudejh@toagroup.com
หรือสอบถามได้ที่คุณชานุเดช 085-9699946


Job Responsibility:
 • Database Management :Tracking and analyze monthly data. Channel Trade Performance such as sale growth, sale target and product distribution.
 • Responsible for planning, initiating sales activity, and controlling the sales cycle of identified opportunities to achieve sales goals.
 • Planned sales strategies to resolve the drop in sales during economic crisis.
 • Be in charge of the implementation and evaluation of marketing activities
 
Job Specification:
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration, Economics
 • Minimum 2-3 years working experience in Modern Trade Marketing Management
 • Familiar with FMCG, trade, modern trade channel i.e. Home Pro, Homework, Boontaworn, Global House would be advantage
 • Experience in category management, trade marketing and channel marketing
 • Mature, hard-working, fast learning, prompt response, adaptable and flexible
 • Positive attitude, proactive, self-driven, result-oriented and eager to learn new things
 • Good communication, interpersonal, presentation skills
 • Strong MS Excel, Word, and PowerPoint
 • Good command of English

 • Resonsible for logistic opertion management especially production planning inventory and warehouse management
 • Handle and ensure that demand & production planning will be aligned with sales and operaion planning activites for regular and new project / new product
 • Define optimized level of target and safety stocks based on history data and make recommended adjustments to forecast and inventory targets based on changes in demand and market trends
 • Define demand of row material and foctor of manufacturers
 • Achieve best-in-Class performance in on time delivery and customer service
 • Conduct logistics optimization and competitive cost analysis
 • Coordinatiing with production, QA, Sales, in order to maintain the production plan effectively and organize regular production planning meeting
 • Conduct logistics optimization and competitive cost analysis

  Job Qualification


  • Bachelor's degree in Industrial Engineering only
  • minimum 1-2 years working experience in production planning, familliar with Chemical manufacturing would be and advantage
  • Well come for New Graduates
  • Demonstrable knowledge, results of effective improvement activity through influencing
  • Well-organized and can work in a high-pressure environment, managing multiple functions
  • Good decision-making, leadership and people management skills
  • Good command of English and computer leteracy especially SAP
  • Knowledge Inventory, Delevery and logistic control system, ERP & MRP System.

  Working Condition:-

  • Working days: Monday to Friday and 2 Saturday
  • Working hour: 08.00 am. – 05.00 pm.
  • Office location: TOA Bangna k.m. 23 

  Interested candidates are invited to submit your resume to nalisa@toagroup.com or recruit@toagroup.com

  Contact person : Khun Nalisa Assanathong Tel: 02-3355555 Ext. 1623 or mobile 089-9676509

  Interested candidates are invited to submit your resume to nalisa@toagroup.com or recruit@toagroup.com

  Contact person : Khun Nalisa Assanathong
  Tel: 02-3355555 Ext. 1623 or mobile 089-9676509
  Website: http://www.toagroup.com


 • Job Responsibilities : 
  • Configuring and solving SAP issues to meet TOA business requirements for the PP & QM modules and performing related testing 
  • Solve problem and finding the solution for end users
  • Develop end user training program for the LO PP & QM Modules
  • Provide solutions in SAP for end users by helping with business process analysis and design, work with development team
  • Lead analysis activities with customers to understand, map and document their workflow 
  • Define a Functional specification documents and user manuals 
  • Assign user Role & Authorization
  • Support & Co-ordinate with BI Team
   
  Qualifications : 
  • Bachelor's or Master's Degree in Information Technology, Computer Science, Engineering or related fields
  • At least 5 years of experience in PP & QM modules
  • Cross functional knowledge in Modules MM, WM, SD & CO-PC will be an advantage
  • Experience in SAP Tools , Query , SECATT, LSMW
  • Consulting background is preferable
  • Strong problem solving and analytical skills
  • Good team player, interpersonal and communication skills, service mind, positive thinking
  • Good command of both written and spoken English
   
  Working Condition: 
  Working date: Monday to Friday
  Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
  Office location: TOA Bangna k.m.23

  Working Condition:-

  • Working day: Monday to Friday and 2 Saturday
  • Working hours:  08.00 - 05.00 pm.
  • Office location:  TOA Bangna k.m.23


  Job Responsibilities:-

  • Supervise Lead and control team for daily operations and systems of all warehousing function run smoothly with efficiency
  • Ensure quality standard of warehouse operations
  • Check document and supervise actual work and keep product inventories record
  • Set up and implement working processes and policies in the warehouse
  • Continuously monitor the performance and activities of the warehouse to ensure KPI performance target is achieved

  Job Qualification:-

  • Male age 25 years old
  • Bachelor's degree in Industrial Engineering, Logistic Engineering
  • At least 1-2 years experience in Warehouse operation and management/ Supervisory level
  • Good of Microsoft Office skills
  • Have knowledge in management skill, Leadership, Coordinate and sharing nature will be advantage
  • Able to work under pressure, Self-driven, good analytical, inter-personal skill and good personality

  Interested candidates are invited to submit your resume to e-mail nalisa@toagroup.com or recruit@toagroup.com

  Contact person : Khun Nalisa  Assanathong Tel: 02-335-5555 Ext. 1623 or mobile 089-9676509


  ลักษณะงาน

  • สรุปข้อมูลด้านการขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • จัดทำรายงานให้ฝ่ายขายร้านค้า ฝ่ายขายโครงการ และฝ่าย Modern Trade

  • รายงานข่ายอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์

  • ดูแลโครงสร้าง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ SAP

  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้คล่อง

  • ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง (สามารถใช้สูตรการคำนวณต่าง ๆ ได้ เช่น Privot table เป็นต้น)

  • มีพื้นฐานความรู้ในระบบ SAP จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณ

  Working Condition:-

  • Working date: Monday to Friday
  • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
  • Office location: TOA Bangna k.m. 23

  Interested candidates are invited to submit your resume to nalisa@toagroup.com or recruit@toagroup.com

    Contact person : Khun Nalisa Assanathong Tel: 02-3355555 Ext. 1623 or mobile 089-9676509
  Website: http://www.toagroup.com
   Job Responsibility:

  • CRM strategic devlop competent in Consumer 's loyalty create 
  • Consumer Database Management -Drive growth,hygine,security and use of CRM consumer database.
  • Coordinate data management to ensure appropriate data transfer process, data overlays, data higiene,opt-out compliance, contact management, and de-duping techniques to improve list quality and compaign effectiveness to results.
  • Monitor data feeds from marketing campaigns and coordinate transaction data feeds to database system.
  • Recive and review standard report and generate custom reports.
  • Collaborate with marketing partners (key Activation stakeholders internal and external to the Interactive Marketing team) to identify opporunities for intergation of marketing efforts and processes to improve the cutomer experience and cross-sell results.
  • Participate in core team meetings of various departments.
  • Assist CARE Team in responding to consumer complaints and inquiries regarding the database.
  • Create budget and update spending plans by monthly.
  Job Specification:
  • Brand Environments and Sponsorships, Activation Marketing ,Marketing Strategic & Planing, Marketing Research & Insights.
  • Typically 6-10 years of relavant marketing, brand, and/or CRM experience in Interactive Marketing arena preferred.
  • Bachelor's or Master's degree in Marketing or relateed field and/or equivalent experience.
  • Have knowledge of Data Warehouse management.
  • Project management skills, must be able to manage multiple programs at one time.
  • Outstanding relationship building skills.
  • Process development skills, ability to keep work flowing, minimizing problems or delays.
  • Effective oral and written Thai and English communication skills.
   

          IMPORTANT: IF you need to apply this job by email Please TYPE the position that you are applying for on "SUBJECT" Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com,chanudejh@toagroup.com


  Job Responsibilities :
  • Solve problem and finding the solution for end users in SAP Modules MM & WM"
  • Provide solutions in SAP for end users by helping with business process analysis and design, work with development team
  • Define a Functional Specification documents and user manuals 
  • Assign user Role & Authorization
  • Support & Co-ordinate with BI Team
   
  Qualifications :
  • Bachelor's or Master's Degree in Information Technology, Computer Science, Engineering or related fields
  • At least 3 years of experience in MM & WM modules
  • Cross functional knowledge in Modules SD & PP will be an advantage
  • Experience in SAP Tools , Query , SECATT, LSMW
  • Strong problem solving and analytical skills
  • Good team player, interpersonal and communication skills, service mind, positive thinking
  • Good command of both written and spoken English
   
  Working Condition: 
  Working date: Monday to Friday
  Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
  Office location: TOA Bangna k.m.23

  Job Responsibilities :
  • Responsible for the development and revision of ABAP programs including error-handling, bug-fixing, enhancements, debugging customized/standard SAP programs
  • Perform Unit/ Integration/ Migration testing
  • Handle other related SAP job as assigned  
  • Work with ERP Specialist Functional , BI Team
   
  Qualifications :
  • Bachelor's or Master's Degree in Information Technology, Computer Science, Engineering or related fields
  • At least 3 years of experience in ABAP programming, SAP design and coding techniques including SAP Data Dictionary
  • Understanding of the SAP table structure, SAP scripting
  • Experience in SAP Functional in Module FICO, MM, WM, PP & QM will be an advantage
  • Strong problem solving and analytical skills
  • Good team player, interpersonal and communication skills, service mind, positive thinking
  • Good command of both written and spoken English
   
  Working Condition: 
  Working date: Monday to Friday
  Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
  Office location: TOA Bangna k.m.23


  สวัสดิการดีๆมีที่ TOA