สวัสดิการและผลตอบแทน

benefit-teaser
benefit-teaser-m

สำหรับผู้ที่ได้ร่วมงานกับ TOA ทางบริษัทได้ จัดสรรสวัสดิการและผลตอบแทนที่หลากหลายเอาไว้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของพนักงานทุกท่าน อาทิ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน จากจุดสำคัญต่างๆ สู่บริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • สิทธิ์ในการซื้อสิ้นค้าของ TOA ในราคาพนักงาน
 • ทุนการศึกษา
 • เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

นอกจากด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานแล้ว TOA ยังเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ

 • ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน
 • พร้อมเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • คอร์สโยคะ และแอโรบิค สำหรับพนักงาน
 • โซนสำหรับเครื่องเล่นเกมส์ เพื่อผ่อนคลาย
 • ห้องพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วย
benefits-img1
benefits-img2
benefits-img3

ร่วมงานกับเรา..ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว