ห้องลูกชายที่กำลังโตเป็นหนุ่มและมีกิจกรรมแบบเด็กหนุ่ม

สีทาภายใน

ห้องวัยรุ่น


ชุดสีที่ใช้

7869

8286

8293

สีโทนเทา Supershield Decor -Brush Decor