ห้องเจ้าหญิงตัวน้อย

สีทาภายใน

ห้องเด็ก


ชุดสีที่ใช้

8794

8123

8637

ห้องสีชมพู เหมาะกับห้องลูกสาวตัวน้อย  เด็กสาวแรกเกิด