ศูนย์การค้า สยามพารากอน

กรุงเทพ

โครงการชั้นนำอื่นๆ


คุณจิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา : ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม
และตกแต่งภายใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน

" ห้างพารากอนตั้งอยู่ใจกลางเมือง เราจึงเลือกใช้สีซุปเปอร์ชิลด์ จากทีโอเอ
เพราะเป็นสีที่มีมาตรฐานยอมรับจากในและต่างประเทศ "