โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรุงเทพ

โรงพยาบาลชั้นนำ และอาคารเรียน


คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

"สีซุปเปอร์ชิลด์ จากทีโอเอ มีสารระเหยเป็นพิษต่ำมาก
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ของเราโดยตรง"