27 มีนาคม 2560

ทีโอเอจัดอบรม “เทคโนโลยีสี”

ข่าวสารกิจกรรมการตลาด


จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานสีแก่ครูในสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา
ทีโอเอจัดอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีสีและการเคลือบผิว” ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสีมาตรฐานทีโอเอซึ่งในหลักสูตรนี้เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงและความชำนาญด้านทักษะปฏิบัติ  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัททีโอเอ ให้แก่คุณครูชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง กว่า 40 ท่าน จากทั่วประเทศ ซึ่งคุณครูที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาอาชีวะ จุดประกายเด็กอาชีวะเป็นผู้รับเหมางานสีแบบมืออาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างแรงงานในสายวิชาชีพในระยะยาว การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา - ตราด