04 กรกฎาคม 2560

ทีโอเอ มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนเรียนดี

ข่าวสารองค์กร


กรุงเทพฯ - คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และผลการเรียนปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่ 3 จำนวน  250 ทุน รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมี นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ โดยมี คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณศรีสะอาด ชั้นสามารถ และคุณพูลศรี จงแสงทอง ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

01
นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาปีที่ 3 จำนวน  250 ทุน รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท

02
คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาปีที่ 3 จำนวน  250 ทุน

03
คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาปีที่ 3 จำนวน  250 ทุน เด็กๆมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมนี้

04
คุณละออ ตั้งคารวคุณและเพื่อนๆร่วมมอบทุนการศึกษา

05
คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาจำนวน 250 ทุน

06
คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ร่วมแจกอาหารกลางวันเด็กๆและคุณครูที่มาร่วมงาน