18 เมษายน 2561

ทีโอเอ ร่วมลงนามกับบริษัทฑีฆาก่อสร้าง ใช้ผลิตภัณฑ์สีทีโอเอ

ข่าวสารองค์กร


คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ใช้ผลิตภัณฑ์สีทีโอเอ สำหรับงานก่อนสร้างในปี 2561 จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการ THE ESSENCE,โครงการ IDEO MOBI อโศก,โครงการ IDEO MOBI สุขุมวิท66 และ โครงการอาคารการทางพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท โดยมี นายอิทธิพล เต็มอมรทรัพย์ และ นายพีระวัฒน์ วานิชวัฒน์ ร่วมงาน ณ บริษัทฑีฆาก่อสร้าง