14 กุมภาพันธ์ 2560

ทีโอเอ สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

ข่าวกิจกรรม


ทีโอเอ สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปี การศึกษา 2559 สาขาทักษะงานไม้ก่อสร้าง และสาขาทักษะงานไม้เครื่องเรือน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค จากทั่วประเทศกว่า 200ทีม ผ่านเข้ามาสู่รอบการแข่งขันระดับชาติ รวม 30 ทีม ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

สาขาทักษะงานไม้ก่อสร้าง

รางวัลชนะเลิศ ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคตราด

สาขาทักษะงานไม้เครื่องเรือน

รางวัลชนะเลิศ ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่