26 พฤศจิกายน 2560

ทีโอเอ สนัสนุนแข่งทักษะทางวิชาชีพภาคกลาง

ข่าวสารกิจกรรมการตลาด


ทีโอเอร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับภาค ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าแข่งขัน 25 คน (จำนวน 10 ทีม) เพื่อหาผู้ชนะระดับภาคอันดับที่ 1-3 ไปแข่งต่อในระดับชาติต่อไป

20171130_075128

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์