16 มิถุนายน 2562

TOA จับมือกับคู่ค้าพันธมิตร Disrupt ธุรกิจสี ก้าวสู่โลกดิจิทัล

ข่าวสารกิจกรรมการตลาด


คุณประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “TOA ALLIANCE GO TOGETHER TO DIGITAL WORLD จับมือกับคู่ค้าพันธมิตร Disrupt ธุรกิจสีก้าวสู่โลกดิจิทัล” เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนร้านค้าจากทั่วทุกภาคเข้าร่วมงาน อาทิ คุณทองอยู่ อานนทวิลาศ, คุณปวีณา แววรวีวงศ์, คุณวิชาญ วงศ์กิตติกำจร, คุณองอาจ ตั้งมิตรประชา, และคุณปพนศักดิ์ เกียรติก้องชยิน โดยมี คุณมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ผู้อำนวยการสายงานขาย ให้การต้อนรับ ที่สโมสรราชพฤกษ์ ถ.วิภาวดี