ทีโอเอ โมเดิร์น กลาส ไพร์เมอร์ สีพ่นรองพื้นกระจก
สีรองพื้นก่อนการพ่นสีพ่นกระจก

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่จะพ่นต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ ควรเช็ดด้วยทินเนอร์ 71 ที่ผิวกระจกก่อนการพ่นสีรองพื้น
ชนิดของฟิล์มสี
ด้าน
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง