ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์
น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ

ขนาดบรรจุ
1, 5, 25 ลิตร
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน
  • มีสารเคมีพิเศษช่วยเพิ่มการยึดเกาะของคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
  • ฉาบซ่อมผิวคอนกรีตที่เสียหาย เช่น เสา คาน พื้น ผนังคอนกรีต ฯลฯ
  • ผิวงานฉาบซ่อมแซมแข็งแรงเป็นพิเศษ ลดปัญหาแตกร้าว
  • ใช้ผสมปูนทรายเพื่อปูกระเบื้อง เซรามิค และหินอ่อน
  • ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนชองสารเคมี
น้ำยาผสมปูนทราย
สำหรับงานซ่อมและประสานคอนกรีต
ใช้ผสมปูนซีเมนต์และทรายเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน สำหรับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานฉาบซ่อมผิว ซ่อมแซมคอนกรีต งานปูนก่ออิฐ งานฉาบตกแต่งผิว ฉาบติดกระเบื้อง
งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ งานป้องกันการเสียดสี