ทีโอเอ 211 คอนกรีตพลัส
เป็นน้ำยาลดน้ำ ประเภทพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ใช้ผสมในคอนกรีตหรือมอร์ต้า ช่วยทาให้คอนกรีตมีความเหลวตัว สามารถเทได้ง่าย และมีคุณสมบัติการกันซึมได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณน้าที่ใช้ในการผสมคอนกรีตให้น้อยลง ทาให้คอนกรีตทึบน้า แน่น แข็งแรง มีค่าการรับกาลังอัดสูงขึ้น
 • ช่วยให้คอนกรีตแน่นขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าไปในเนื้อคอนกรีต และป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต 
 • ช่วยทำให้เทคอนกรีตง่ายขึ้น 
 • เหมาะกับงานดาดฟ้า ห้องน้ำ ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ แท้งค์น้ำ บ่อน้ำ
ขนาดบรรจุ
5, 25 ลิตร
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • สำหรับงานกันซึม ช่วยให้คอนกรีตแน่นขึ้น ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความทึบน้าของคอนกรีต
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเท (Workability) ของคอนกรีตมากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณ
  น้ำในการผสม
 • ลดอัตราการหดตัว เมื่อแห้งตัวและแข็งตัว ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต
 • ง่ายต่อการจี้เนื้อคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น ให้ค่ากำลังอัดและความทนทานของ
  คอนกรีตสูงขึ้น
 • เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็กๆ ของปูนซีเมนต์ได้ดี
 • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
การใช้งาน

เหมาะสาหรับใช้เป็นน้ายากันซึมสาหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด ดังต่อไปนี้คือ

 • งานฐานราก เสา คาน
 • ดาดฟ้า เทพื้นคอนกรีต
 • ห้องใต้ดิน ห้องน้า แท้งค์น้า
 • รางระบายน้าคอนกรีต
 • เขื่อน อ่างเก็บน้า งานระบบระบายน้า สระว่ายน้า
 • งานคอนกรีตอื่นๆที่ต้องการการกันซึม