เชนไดร้ท์ ราดพื้น สเตดฟาส 30SC (สูตรน้ำ)
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวก มอด มดและแมลงอื่นๆ สูตรน้ำ ใช้ราดพื้น หรือฉีดพ่น  ส่วนผสมของไบเฟนทริน เป็นสารจำกัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ สารสกัดที่ได้มาจากดอกของพืชตระกูลดอกเบญจมาส
คุณสมบัติ
  • เกาะยึดพื้นผิวที่เป็นรูพรุนได้ดี เช่น อิฐ ซีเมนต์
  • ทนต่อการชะล้างของน้ำใต้ดินได้ดี
  • มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะเม็ดดินได้ดี
  • ไม่ถูกดูดซึม หรือสะสมในต้นไม้
  • ไม่มีกลินรบกวนต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน

ลักษณะการใช้งานมี 2 แบบ

1. ผสมแบบเข้มข้น ใช้ป้องกันปลวกดินระยะยาว อัตราผสม 1 ลิตรผสมน้ำได้ 60 ลิตร ราดพื้นได้ 8-12 ตร.ม.3

  • สำหรับบ้านหรืออาคารที่กำลังก่อสร้าง ราดพื้นขณะก่อสร้างด้วยอัตรา 5-7ลิตร/ตร.ม. แล้วปูทับด้วยแผ่นพลาสติกแล้วก่อสร้างตามขั้นตอนปกติ
  • สำหรับบ้านหรืออาคารที่สร้างเสร็จแล้ว เจาะพื้นคอนกรีตของอาคารจนทะลุถึงพื้นดิน ให้ระยะห่างกันทุกๆ30 ซม.แล้วอัดฉีด ลงไปใต้พื้นคอนกรีตด้วยอัตรา 2 ลิตร(ที่ผสมน้ำแล้ว)ต่อการอัดลงรู

2.ผสมแบบเจือจาง ฉีดพ่นป้องกันและกำจัด แมลงสาบ และแมลงอิ่นๆ


ข้อควรระวัง

  • ระวังอย่าให้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
  • ขณะใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้นและห้ามเข้าไปจนกว่า เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี จะแห้งสนิท
  • ขณะราดหรือพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ ระวังไม่ให้ เชนไดร้ท์ สเตฟาส 30 เอสซี นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ