อยากทาสีบ้านครั้งเดียว อยู่ไปอีกนาน

ทาสีบ้านใหม่

ทาสีภายนอก


เจ้าของบ้านหลาย ๆ ท่านคงคิดว่าการทาสีภายนอกครั้งนึ่งอยากให้มีอายุการใช้งานยาวนานนับ 10 ปี สำหรับสีทาภายนอกที่ดีนั้นต้องมีความทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงในยุคปัจจุบันและพร้อมรับมือกับอากาศที่แปรปรวนเดียวร้อน เดียวฝน หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำไม่นานคงต้องมีการทาสีภายนอกอีกในไม่ช้า